AKREDYTACJA BORDER FORCE

Obecnie każdy przedsiębiorca, który posiada certyfikat poświadczający wdrożenie procedur zabezpieczających, czyli uzyskał tzw. akredytację Border Forcei jednocześnie nie był kierowcą ani nie uczestniczył w podróży do Wielkiej Brytanii, ale działał zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu, może złożyć skuteczne odwołanie od decyzji nakładającej mandat.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku mandatów za przewóz nielegalnych imigrantów. Przedsiębiorcy, którzy są uczestnikami programu akredytacji Border Force mogą uzyskać 50% zniżki od początkowego poziomu kary a także uzyskać dalsze 50% gdy przedsiębiorca nie był jednocześnie kierowcą lub uczestnikiem podróży do Wielkiej Brytanii, ale stosuje w swoim przedsiębiorstwie wszelkie wytyczne wynikające z obowiązujących przepisów. 

Dodatkowo w przypadku mandatów za wjazd nielegalnych imigrantów istnieje możliwość ubiegania się o skorzystanie ze zniżki o wartości 50% początkowego poziomu kary, dla kierowców, który podczas podróży do Anglii otrzymali mandat. Proces odwołania się od nałożonych mandatów nie jest skomplikowany jednak wymaga specjalistycznej wiedzy, która umożliwi skuteczne odwołanie i obniżenie początkowego poziomu kary.

Aby uzyskać akredytację należy wypełnić odpowiedni formularz oraz przedstawić dokumenty stwierdzające spełnienie przez firmę wymagań określonych przez Border Force.


Otrzymałeś mandat? Skontaktuj się z nami