KARY NAKŁADANE PRZEZ BORDER FORCE

BORDER FORCE = BRYTYJSKI URZĄD CELNY

Problem obecności nielegalnych imigrantów zdarza się zarówno w podczas przeprawy przez port w Calais, jak i w Dunkierce. Pomimo głośnych haseł dotyczącej walki z nielegalną imigracją po stronie francuskiej i planów dotyczących likwidacji koczowiska w Calais, nic się nie zmieniło w praktyce, a cenę za ten stan rzeczy ponoszą w dalszym ciągu firmy transportowe.

Przewoźnicy skarżą się, że mimo zastosowanych zabezpieczeń, Border Force (tj. urzędnicy celni w Wielkiej Brytanii, dalej BF) znajdują nielegalnych imigrantów wewnątrz naczepy. Dlaczego? Po pierwsze, kontrole przeprowadzane przez urzędników celnych we Francji są mniej dokładne, a po drugie pomysłowość imigrantów w zakresie sposobu przedostania się na teren Wielkiej Brytanii wydaje się nie mieć granic. Nie każda ciężarówka jest badana w trakcie wjazdu na prom, a znana jest na przykład praktyka imigrantów polegająca na celowej zmianie ciężarówki w trakcie przeprawy, co zwiększa szanse na pozostanie niewykrytym w trakcie kontroli przez brytyjskie służby graniczne.

Podczas kontroli i po wykryciu imigrantów po stronie angielskiej na nic zdają się tłumaczenia, że kierowca nic nie wiedział o obecności imigrantów wewnątrz pojazdu. Urzędnicy spisują protokół, w którym notują m. in. dane przewoźnika (przedsiębiorcy) oraz dane kierowcy. Następnie BF kieruje pismo będące zazwyczaj zestawieniem 10-12 pytań osobno do kierowcy osobno do przedsiębiorcy celem ustalenia jak doszło do incydentu oraz jakie środki przeciwdziałania nielegalnego przewożenia imigrantów na teren UK są stosowane w przedsiębiorstwie danego przewoźnika. 

Na podstawie zebranych informacji BF wydaje decyzje w zakresie wysokości kary, które potrafią sięgać nawet kilka tysięcy funtów za obecność 1 imigranta. Kara jest nakładana osobno na kierowcę osobno na przedsiębiorcę, jednakże pracodawca kierowcy jest solidarnie odpowiedzialny za jej zapłatę. W ostatnim czasie zwiększeniu uległa wysokość kar nakładanych przez urząd - zgodnie z nowym brzmieniem przepisów maksymalny wymiar kary wynosi £10.000 za każdego zatrzymanego imigranta (poprzednio: £2.000). Z kolei maksymalna kara łączna nakładana na firmę transportową i kierowcę wzrosła z £4.000 do aż £20.000. Warto mieć na względzie, że stosunkowo często w jednej ciężarówce znajdowanych jest od kilku do kilkunastu osób, więc łączna wartość tej kary może być niezwykle wysoka.

Jak zmniejszyć wymiar kary albo uniknąć kary za obecność nielegalnych imigrantów? Aby zapobiec nałożeniu kary finansowej na przedsiębiorcę warto przejść procedurę Akredytacji Border Force rekomendowaną przez brytyjskie Home Office, która polega na przedłożeniu stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez firmę transportową założeń brytyjskiego Kodeksu Praktyki, co pozwala na uniknięcie mandatu. 

W przypadku jeśli organy brytyjskich służb celnych zdecydowały już o nałożeniu mandatu istnieje możliwość znacznego zmniejszenia kwoty mandatu albo nawet jego anulowania pod warunkiem przedstawienia dowodów potwierdzających stosowanie się przez firmę i kierowcę do wytycznych Border Force.


Otrzymałeś mandat? Skontaktuj się z nami