DIRECT VISION STANDARD 

Począwszy od 1 marca 2021 każdy pojazd o DMC powyżej 12 ton jest zobowiązany do posiadania dodatkowego zezwolenia na wjazd do Londynu, co dotyczy również pojazdów spoza Wielkiej Brytanii.


Direct Vision Standard (DVS) to system określający poziom bezpiecznej widoczności z kabiny pojazdu ciężarowego. Ma to zminimalizować wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów wynikające z niedostatecznej widoczności kierowcy w tzw. martwych polach pojazdu. Poziom widoczności określany jest za pomocą gwiazdek przez producentów pojazdów.


Złożenie wniosku jest o rejestrację w DVIS bezpłatne. Zezwolenie zostanie przyznane, jeżeli pojazd spełnia minimalną liczbę gwiazdek DVS. Jeśli pojazd nie spełnia minimalnej liczby gwiazdek DVS (ocena zero gwiazdek), wymagane będzie zwiększenie bezpieczeństwa pojazdu, w tym poprzez zainstalowanie dodatkowego urządzenia zgodne z wymaganiami DVS.


Jeżeli pojazd o wadze powyżej 12 ton nie zostanie zarejestrowany, to od 1 marca 2021 r. przewoźnik wykonujący nim przewóz po terenie Londynu może otrzymać karę w wysokości do 550 GBP.


Otrzymałeś mandat? Skontaktuj się z nami