STREFY NISKIEJ EMISJI - LOW I ULTRA LOW EMISSION ZONE

Strefy Niskiej Emisji- Low Emission Zone („LEZ”) i Ultra Low Emission Zone obowiązują na terenie niemal całego miasta Londynu. Od kilku lat można narazić się na wysokie kary administracyjne w przypadku niedopełnienia obowiązków wyznaczonych przez brytyjskie władze.

Ograniczenia dotyczą zarówno przewozów wykonywanych autami dostawczymi do 3,5 tony, jak i dużymi ciężarówkami - wyłączono natomiast te obowiązku w stosunku do aut osobowych.


W przypadku wjazdu do stref niskiej emisji spalin - Low i Ultra Low Emission wjazd do strefy jest bezpłatny dla zarejestrowanych pojazdów, które spełniają odpowiednią normę emisji CO2 (oznaczona jako "EURO").
Jeśli pojazd nie spełnia odpowiedniej normy EURO należy wcześniej opłacić wjazd poprzez stronę Transport for London.

Rejestracja pojazdu pozwala na skuteczne odwołanie od mandatu, dlatego warto o to zadbać, jeśli otrzymaliśmy mandat.


Otrzymałeś mandat? Skontaktuj się z nami